BATTLE EVENTS @ARNHEM

ARNHEM

ZATERDAG 12 APRIL 2019
BATTLE EVENTS @ARNHEM

Sporthal Elderveld
Adres: Breezandpad 15, Arnhem


Let op! Onder de 13 Jaar mag je alleen met je ouder of een verzorger op het event aanwezig zijn.

1) Huisbeleid
Een ieder is verantwoordelijk voor een gezonde en sportieve sfeer in de sporthal.

2) Legitimatieplicht
Op verzoek van de beveiliging is het tonen van een geldig legitimatie bewijs verplicht.

3) Drank
Geen alcohol onder de 18 jaar.
Er is alleen plastic “glaswerk” toegestaan. Drank mag niet mee naar binnen en/of buiten genomen worden. Ofwel alleen gekocht en te gebruiken op het afgesloten terrein van de sporthal.

4) Eigendommen
Het is verboden eigendommen van ons bedrijf/evenement/de sporthal mee te nemen. Bij beschadiging van onze eigendommen bent u aansprakelijk voor de reparatie- en/of vernieuwingskosten.

5) Fouillering en/of visitatie Is verplicht, indien u hieraan geen medewerking verleend wordt u de toegang ontzegd.

6) Handel in goederen
is verboden in of rond ons bedrijf/evenement goederen te verhandelen.

7) Ongewenste intimiteiten en/of geweld worden niet getolereerd en zullen direct worden bestreden.

8) Verdovende middelen
gebruiken, verhandelen of het bij je hebben van enigerlei verdovende middelen is ten strengste verboden. Personen verdacht van handel worden overgedragen aan de politie.

9) Wapens
Het gebruiken of bij zich hebben van enigerlei wapens is ten strengste verboden. Alle wapens worden in beslag genomen en afgegeven aan justitie. Personen verdacht van wapens worden overgedragen aan de politie.

10) Roken kan alleen buiten op het aangegeven terras.

11) Klachten
Wanneer u klachten van welke aard ook heeft, kunt u deze bij de promotor Tom Wesselink of organisator Ellis Kooistra melden. Beide zijn via de beveiliging op te roepen. Klachten dient u altijd direct na het moment van ontstaan te melden. Doet u dit niet, dan vervalt uw klachtrecht.

12) Aanwijzingen personeel
Alle aanwijzingen van de beveiliging dienen terstond te worden opgevolgd.

13) Uitgesproken kleding van motorclubs, politieke partijen en/of voetbalclub en/of gerelateerd logo’s in materiaal gedurende het evenement is niet toegestaan.

14) Overige. In situaties waar de huisregels niet in voorzien, beslist de beveiliging over mogelijk te nemen maatregelen.

Powered by