UPCOMING EVENT

APELDOORN

ZATERDAG 6 OKTOBER 2018
BATTLE EVENTS @APELDOORN

Sporthal WSV
Voorwaarts 450, Apeldoorn
(Achter de Omni Sporthal)
Parkeren is gratis.

Jeugd-Voorprogramma:
18:00 uur
Volwassen-Hoofdprograma: 19:00 – 23:00 uur


Onder de 13 Jaar mag je alleen samen met je ouders of verzorgers op het event aanwezig zijn.

HUISREGELS

1) Huisbeleid
Een ieder is verantwoordelijk voor een gezonde en sportieve sfeer in de sporthal.

2) Legitimatieplicht
Op verzoek van de beveiliging is het tonen van een geldig legitimatie bewijs verplicht.

3) Drank
Geen alcohol onder de 18 jaar.
Er is alleen plastic toegestaan. Drank mag niet mee naar binnen en/of buiten genomen worden. Ofwel alleen gekocht en gebruiken op het afgesloten terrein van de WSV hal.

4) Eigendommen
Het is verboden eigendommen van ons bedrijf/evenement mee te nemen. Bij beschadiging van onze eigendommen bent u aansprakelijk voor de reparatie- en/of vernieuwingskosten.

5) Fouillering en/of visitatie Is verplicht, indien u hieraan geen medewerking verleend wordt u de toegang ontzegd.

6) Handel in goederen
Het is verboden in of rond ons bedrijf/evenement goederen te verhandelen.

7) Ongewenste intimiteiten & geweld
Ongewenste intimiteiten en/of geweld worden niet getolereerd en zullen direct worden bestreden.

8) Verdovende middelen
Het gebruiken, verhandelen of bij zich hebben van enigerlei verdovende middelen is ten strengste verboden. Personen verdacht van handel worden overgedragen aan de politie.

9) Wapens
Het gebruiken of bij zich hebben van enigerlei wapens is ten strengste verboden. Alle wapens worden in beslag genomen en afgegeven aan justitie. Personen verdacht van wapens worden overgedragen aan de politie.

10) Roken
Roken kan alleen buiten op het aangegeven terras.

11) Klachten
Wanneer u klachten van welke aard ook heeft, kunt u deze bij de promotor Tom Wesselink melden. Klachten dient u altijd direct na het moment van ontstaan te melden. Doet u dit niet, dan vervalt uw klachtrecht.

12) Aanwijzingen personeel
Alle aanwijzingen van de beveiliging dienen terstond te worden opgevolgd.

13) Clubkleding of ander club gerelateerd materiaal Gedurende het evenement is het niet toegestaan clubkleding van voetbalclubs en/of motorclubs te dragen.

14) Overige. In situaties waar de huisregels niet in voorzien, beslist de beveiliging over mogelijk te nemen maatregelen.

Powered by