1.

Huisbeleid

Een ieder is verantwoordelijk voor een gezonde, veilige en sportieve sfeer in de sporthal.

2.

Legitimatieplicht
Op verzoek van de beveiliging is het tonen van een geldig legitimatie bewijs verplicht.

3.

Drank / Eten / Glazen

Op de evenementen locatie is alleen plastic toegestaan. Drank mag ook niet mee naar binnen en/of buiten genomen worden.

Ofwel alleen gekocht en gebruiken op het afgesloten terrein van de Sporthal.
 

4.

Roken

Roken kan alleen buiten op het aangegeven terras.

5.

Fouillering en/of visitatie

Is verplicht. Indien je hieraan geen medewerking wil verlenen verleend kun je niet naar binnen.

6.

Ongewenste intimiteiten en/of geweld, intimidatie buiten de Ring wordt niet getolereerd. Bij het zien van dergelijk gedrag wordt je direct naar buiten begeleidt en wordt je de toegang ontzegd.

 

7.

Het gebruiken, verhandelen of bij zich hebben van enigerlei verdovende middelen is verboden.

Personen verdacht van handel worden direct overgedragen aan de politie.

 

OVERIGE WEETJES/WIST JE DAT:

Als je niet zichtbaar op de foto 's van onze huisfotograaf wilt komen, je dit vooraf bij de organisatie dient aan te geven? 

 

Vloeistoffen zoals een geurtje en/of flesjes niet naar binnen mogen?

Dames de inhoud van hun tas moeten laten zien?


 

Confettikannonen niet naar binnen mogen en daarbij natuurlijk dus ook niet afgeschoten mogen worden?

 

Je niet mee mag met een vechter naar de kleedkamer? 

 

Landsvlaggen of clubuitingen niet opgehangen mogen worden?

 

Het polsbandje dat je om hebt altijd goed zichtbaar moet zijn?

 

8.

Ook wapens
Het gebruiken of bij zich hebben van enigerlei wapens is ten strengste verboden.

Alle wapens worden in beslag genomen en afgegeven aan justitie.

Personen verdacht van wapens worden overgedragen aan de politie. 
 

9.

Clubkleding of ander club gerelateerd materiaal aan hebben en/of bij je hebben

Is binnen, tijdens het evenement, niet toegestaan.

10.

Mocht je een klacht hebben of ontstaat er een onprettige situatie. Stap dan direct naar een beveiliger en laat indien gewenst de organisator oproepen.